İthalat rejimi ve ilave gümrük vergisine ilişkin kararlar düzenlendi

Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 2024 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” metni doğrultusunda, ithalat rejimi ve ilave gümrük vergisi kararlarında düzenlemeye gidildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla, İthalat Rejimi Kararı’nın ekinde yer alan kısaltma, liste ve eklerde değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre Karar, Türkiye’nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu Karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, AB’nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler ile genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler, kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak düzenlendi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

“İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlandı.

2024 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli” metni doğrultusunda, İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, her yıl başında yayımlanan ve bazı eşyanın ithalatında tatbik edilecek hususları belirleyen ithalat tebliğleri de bu yıl tekrar gözden geçirilerek, ilgili kurumların da görüşleri alınmak suretiyle, Resmi Gazete’nin aynı sayısında yayımlandı.

Kararlar, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x